Engagement Ring

СВРШЕНИЧКИ ПРСТЕНИ

FIORE D'ORO by GOLDMAK JEWELRY GROUP

+

Прстен 22

MIEZA JEWELRY 

by GOLDMAK JEWELRY GROUP

+

REGNUM 

by GOLDMAK JEWELRY GROUP

+

ЗАПРОСУВАЧКИ ПРСТЕНИ

PROPOSAL RINGS

+

Во природата на секој човек е да изгледа и да се чувствува убаво, па така ние го создаваме токму она кое ќе ве направи среќни и однадвор и одвнатре.

Привилегија ни е што сме едни од луѓето кои ја имаат можноста преку креативни идеи да создаваат парче накит во кое има симболична приказна исплетена со историја, традиција, мода и уметност.,

Накитот претставува украс на човечкото тело, а златото претставува најскапоцениот и најпосакуваниот благороден метал во светот кој го освојува човекот уште од античкиот период. 

Еве еден интересен факт за настанокот на златото за кое малкумина го знаат:

Златото е всушност вселенски продукт кој настанува со судар на две неутронски ѕвезди. Златото и другите тешки елементи се формираат по судар на двојни ѕвезди составени од неутрони, што претставува вистинска космичка катаклизма. Во ваквите случаи кои траат неколку милисекунди, се развиваат многу големи енергии и температури и до милијарда Целзиусови степени. На овој начин, релативно полесните јадра, на пример јадрата на железото, собираат неутрони и протони и стануваат јадра на многу потешки елемети, како што се златото и платината. Тоа значи дека цело злато на нашата планета настанало милијарди години пред Земјата и дека истото потекнува од непознати страни на вселената.