Inspecting a Ring

ГОЛДМАК - препознатлив и богат со традиција македонски бренд за производство на златен,сребрен накит, како и накит од медицински челик. Голдмак располага со свој сопствен погон за производство на накит, според најновите методи и принципи за производство на истото.
ГОЛДМАК- е присутен на македонскиот пазар во Струмица со продажните салони "ZLATARA GOLDMAK", "ZLATARA REGNUM", "ZLATARA INTERGOLD", "MIEZA JEWELRY" и во Скопје со FIORE D'ORO by GOLDMAK.
Неодамна Голдмак Групацијата започна со брусење на драги и полудраги камења, како и минерали кои се приодаваат како ковани во накит од злато, сребро, и челик, или во природни форми, необработени.
Тргнувајќи од таму, нудиме висококвалитетен накит, произведен во нашата држава, следејќи ги најновите модни трендови. 
Нашата визија е да бидеме први во сериско производство на златен и сребрен накит на Балканот.